Gravmaskin 635966686853035058

Projekt


Allt det här gör vi

Vi jobbar med alla typer av mark- och anläggningsarbeten, i hela processen från den första kontakten till färdigställande:

 • Fiber -Optonät
 • Vatten och avlopp
 • Infiltrationer och enskilda avlopp
 • Stensättning
 • Murar
 • Poolarbeten
 • Husgrunder för villa, garage eller andra byggnader
 • Tomtarbeten
 • Asfaltering
 • Bergsspräckning med vattenalternativ som sker för hand och undanröjer sprängnings och säkerhetsrisker.
 • Dränering
 • Plantering
 • Lekplatser

Lekplatser

Vi är dessutom godkända för besiktning av lekplatser enligt alla normer – en insats som ska genomföras årligen av fastighetsägare.

Självklart hjälper vi till med projektering, ritningar och projektledning.