Projekt 1

Vi är dessutom godkända för besiktning av lekplatser enligt alla normer – en insats som ska genomföras årligen av fastighetsägare.

Självklart hjälper vi till med projektering, ritningar, projektledning, ansökningar om bygglov och allt annat som pågår under processen.