Enkel och effektiv avloppsrening

– var du än bor

Utsläpp från enskilda avlopp är ett stort problem för våra vattendrag. Det är dock ett problem som är enkelt att åtgärda för dig som fastighetsägare. Genom att välja Ecobox minireningsverk så får du en lösning som renar avloppet motsvarande de högsta skyddsnivåerna vi har i Sverige.”

Ecobox Small

- Det perfekta minireningsverket

Ecobox small är anpassad för ett hushåll och passar såväl i skärgården som på fastlandet oavsett om det är ett fritidsboende eller permanentboende. Den höga driftsäkerheten och de goda reningsegenskaperna gör Ecobox Small till en vinnare i alla läger. Verket renar ditt avloppsvatten från BOD, kväve, fosfor och smittspridande mikroorganismer. Ämnen som finns naturligt i vår natur, men som i för stora mängder eller på fel plats påverkar miljön och människors hälsa negativt. När det är inkopplat kan du tvätta, diska och spola med rent samvete.

Ersätter markbädd, infiltration och trekammarbrunn
Glöm ålderdomliga reningstekniker som inte håller måttet på långa vägar. Det smidiga med Ecobox Small är att alla reningsstegen (mekanisk, biologisk, fosfor samt bakterierening) är integrerade i en och samma behållare. Det unika med Ecobox är att den är fri från kemikalier , kalibrerar sig själv, binder fosfor och reducerar bakterierna, den enda aktiva ingrediensen som krävs är syre.

Läs mer om Ecobox

 

                  Ecoboxcenter Roslagen - Ecoboxsäljare : 08 410 79 411  Norrtälje: 0176-58 058